15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://blogdoroty.pl 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Modlitwa do św Peregryna o uzdrowienie

Św. Peregryna to patron wszystkich ludzi chorych na raka. Poznaj modlitwy do Św. Peregryna w intencji wszystkich chorych na raka.
Modlitwa jest naturalnym przejawem naszej relacji z Bogiem, jest komunikacją między Bogiem a nami (niezależnie od tego, czy jest mówiona na głos, czy nie). Ale to nie znaczy, że modlitwa jest łatwa i prosta. Uczymy się modlić w ten sam sposób, w jaki dziecko uczy się mówić. Modlitwa, jako środek łaski, jest kanałem, przez który Bóg objawia ludziom swoją wolę. Modlimy się, ponieważ zostaliśmy stworzeni do społeczności z Bogiem i pojednani z Nim w Chrystusie Jezusie. Zwracamy się do Boga w modlitwie, ponieważ Mu ufamy i chcemy we wszystkim czynić Jego wolę. Pan zna wszystkie nasze radości, jak również wszystkie trudności, i pomaga nam przez Ducha Świętego. Modlimy się do Boga, ponieważ polegamy na Nim i szukamy Jego przewodnictwa, siły i pokoju. Sam Jezus bardzo często się modlił i uczył swoich uczniów tego samego.

Modlitwa do Św. Peregryna I<.h3>
Święty Peregrynie, dałeś nam przykład do naśladowania
bo jako chrześcijanin byłeś oddany miłości,
jako Serwita byłeś wierny w służbie,
jako pokutnik pokornie uznawałeś swój grzech,
dotknięty – cierpliwie znosiłeś cierpienie.
Oręduj za nami u Ojca Niebieskiego abyśmy jak Ty,
oddani, pokorni i cierpliwi mogli otrzymać
od Jezusa Chrystusa łaskę, o którą prosimy.
Amen.

Modlitwa do Św. Peregryna II

O Święty Peregrynie, Ty,
którego zwano „potężnym” i „cudownym pracownikiem”
z powodu licznych cudów, które otrzymywałeś od Boga dla tych,
którzy uciekali się do Ciebie.
Przez tak wiele lat znosiłeś na swym własnym ciele chorobę rakową,
która niszczy samą istotę naszego jestestwa,
i który uciekłeś się do Źródła wszelkiej łaski, gdy człowiek był już bezsilny.
Zostałeś wyróżniony wizją Chrystusa, który zszedł z Krzyża by Cię uzdrowić.
Proś Boga i Matkę Boską o uzdrowienie dla tych chorych,
których powierzamy Tobie.
Wsparci w ten sposób przez Twe potężne wstawiennictwo
będziemy śpiewać Bogu, teraz i na wieki,
pieśń wdzięczności za Jego wielką dobroć i miłosierdzie.
Amen.

Modlitwa o cud

Panie Jezu, stoję przed Tobą taki jaki jestem.
Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie, proszę przebacz mi.
W Twoje imię przebaczam wszystkim cokolwiek uczynili przeciwko mnie.
Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł.
Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki.
Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana i Odkupiciela.
Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle.
Przybądź Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją i napełnij Swoim Duchem Świętym.
Kocham Ciebie Panie Jezu.
Dzięki Ci składam.
Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu.
Amen.

Maryjo Matko moja, Królowo Pokoju, Święty Peregrynie Patronie chorych na raka, Wszyscy Aniołowie i Święci, przyjdźcie mi ku pomocy.

Odmawiaj tę modlitwę z wiarą, bez względu na to jak się czujesz. Kiedy dojdziesz do takiego stanu, że będziesz szczerze pojmował każde słowo całym swoim sercem, doznasz duchowej łaski. Doświadczysz obecności Jezusa i On odmieni całe twoje życie w bardzo szczególny sposób. Przekonasz się.

Modlitwa przeciw złym myślom i koszmarom

O Panie, Jezu Chryste, ukochany mój i Wszechpotężny Boże,
pełen dobroci i miłosierdzia,
proszę Cię najpokorniej i z największą ufnością,
na jaką moje serce zdobyć się może racz uwolnić mnie od wszystkich złych,
bluźnierczych, nieczystych, napastliwych myśli.
Oddal ode mnie wszelki lęk i niepokój.
Wyzwól od nocnych koszmarów.
Spełnij o Panie swoją obietnicę,
którą dałeś Kościołowi w Wieczerniku
i którą ponawiasz wobec nas podczas każdej Mszy Świętej:
„Pokój Mój zostawiam wam, pokój Mój wam daję.
Nie tak, jak daje Świat. Ja wam daję.
” Jeśli zaś w napastliwych, natrętnych myślach,
które zadają mi tyle cierpień jest udział złego ducha, proszę pokornie:
Ty sam Panie mój i Boże, Zbawicielu kochany,
rozkaż mu by odszedł ode mnie i nie wracał więcej.
Niech znajdę w Twoim Najświętszym Sercu ucieczkę,
oparcie i schronienie, abym mógł wychwalać
potęgę Twojego nieskończonego Miłosierdzia.
Jezu ufam Tobie!
Udziel mi i moim bliskim Swojego Błogosławieństwa,
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

Modlitwa / Koronka za chorych na raka – do św. Peregryna

Modlitwa początkowa (odmawiana każdego dnia)

Święty Sługo Boży, Peregrynie, wznosimy prośby o uzdrowienie. Wstaw się za nami! Bóg uzdrowił ciebie, a i ty wielu uzdrowiłeś swoimi wstawien­niczymi modlitwami. Uproś uzdrowienie (wymień osobę, za którą się modlisz).

Na kolanach prosimy cię o pomoc w wyprosze­niu zdrowia.

Z pokorą uznajemy nasze fizyczne ograniczenia i słabości. Jesteśmy słabi i bezsilni. Całkowicie zależ­ni od Boga. Prosimy więc o twoją modlitwę…

Modlitwa końcowa (odmawiana każdego dnia)

Wiemy, święty Peregrynie, że jesteś potężnym orę­downikiem, bo całe życie oddałeś bez reszty Bogu. Wiemy, że tak jak modlisz się o nasze zdrowie, tak jeszcze goręcej modlisz się o nasze zbawienie.

Życie święte, jakie wiodłeś, ważniejsze jest od życia wolnego od cierpienia i choroby. Módl się o nasze uzdrowienie, ale jeszcze mocniej módl się o to, abyśmy tak jak ty byli blisko Boga.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Dzień 1

Abyśmy nie pozwolili, żeby choroba doprowadzi­ła nas do rozpaczy, święty Peregrynie, módl się za nami.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Dzień 2

Abyśmy trwali w nadziei, święty Peregrynie, módl się za nami.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Dzień 3

Abyśmy mieli odwagę ofiarowywać nasze cierpienia w łączności z Krzyżem, święty Peregrynie, módl się za nami.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Dzień 4

Abyśmy zostali pocieszeni w samotności cierpienia, święty Peregrynie, módl się za nami.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Dzień 5

Aby strach przed śmiercią ustąpił miejsca nadziei na życie wieczne, święty Peregrynie, módl się za nami.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Dzień 6

Aby cierpienie nie zabiło w nas radości, święty Peregrynie, módl się za nami.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Dzień 7

Aby nasz ból nie wprawił nas w egoizm, aby nie przeszkadzał nam myśleć o innych, święty Peregrynie, módl się za nami.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Dzień 8

Aby ta choroba nauczyła mnie coraz bardziej pokła­dać ufność w Bogu, święty Peregrynie, módl się za nami.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Dzień 9

Abyśmy naszym życiem nade wszystko sławili Boga, święty Peregrynie, módl się za nami.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Poprzednia publikacja
Litania do ducha Świętego – Obietnice
Nastepna publikacja
Aktywizm – co to jest
Dorotka

Blogerka i pasjonatka designu i nowych technologii.