15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://blogdoroty.pl 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Umowa o pracę może zostać rozwiązana w dowolnym momencie za zgodą stron. Jednak norma na tej podstawie do zakończenia stosunków pracy jest zbyt ogólna i nie daje odpowiedzi na wiele praktycznych pytań. Nie jest na przykład jasne, czy w umowie można ustalić, że umowa o pracę została rozwiązana nie natychmiast, ale kilka miesięcy po jej zawarciu? Czy strony mają prawo odmówić wykonania takiej umowy? Czy możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę za zgodą stron z kobietą w ciąży? Odpowiemy na te i inne pytania, biorąc pod uwagę ustaloną praktykę sądową.

Rozwiązanie umowy za zgodą stron – w artykule zostanie omówiona próbka procedury zakończenia stosunku umownego. Dowiesz się, kiedy strony mogą skorzystać z takiej umowy i co muszą zrobić.

rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Rozwiązanie transakcji za porozumieniem stron jest istotne tylko w przypadku umów, w których ustalono okres ważności, jak również w przypadku umów, które nie kończą się wraz z wypełnieniem zobowiązań wynikających z tych umów. W przypadku umów wieczystych ustawodawca przewiduje możliwość jednostronnej odmowy ich przestrzegania, powiadamiając drugą stronę, na przykład, na miesiąc.

Czym jest zgoda , porozumienie stron ?

Zgoda stron wskazuje, że obie strony nie sprzeciwiają się zerwaniu związku. Jeżeli jedna ze stron nie wyrazi zgody, umowa podlega rozwiązaniu wyłącznie przez sądy. Jednocześnie niniejsza umowa ma na celu rozwiązanie niektórych aspektów wcześniejszego zakończenia transakcji.

Zerwanie umowy za porozumieniem stron a roszczenia

Podpisując umowę, strony mogą potwierdzić, że nie mają wzajemnych roszczeń lub odwrotnie, wskazać na fakt, że istnieje zobowiązanie z tytułu zobowiązania i musi ono zostać spełnione w określonym terminie. W tym przypadku jedna ze stron, podpisując umowę, uznaje się również za dłużnika.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Umowa o pracę może zostać rozwiązana w dowolnym czasie za zgodą stron. Zatem zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą na tej podstawie rozpocząć zwolnienie. Takie zwolnienie jest wydawane albo przez oświadczenie pracownika z uchwałą pracodawcy, albo przez odrębny dokument – umowę o rozwiązaniu umowy o pracę. Każda ze stron musi posiadać oryginał lub poświadczoną kopię tej umowy. Ponadto pracodawca ma obowiązek wydać nakaz zwolnienia i zapoznać pracownika z tym podpisem.

Warunki rozwiązania umowy o prace

Po rozwiązaniu umowy o pracę za zgodą stron najważniejsze jest, aby fakt zwolnienia i jego warunki odpowiadały zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Zgoda stron zawiera co do zasady obowiązki pracodawcy w zakresie wypłaty odprawy, przyznania urlopu, pomocy w dalszym zatrudnieniu. Ponadto dokument ten może określać obowiązek pracownika do inwentaryzacji, składania sprawozdań finansowych, przekazywania określonych dokumentów lub opuszczania miejsca pracy. Uważam, że im bardziej układa się porozumienie, tym łatwiejsze będzie samo zwolnienie.

Z punktu widzenia procedury zwolnienie za zgodą stron jest najłatwiejszym i najszybszym sposobem „pożegnania się” z pracownikiem: w tym przypadku nie trzeba wysyłać wcześniejszego powiadomienia o zwolnieniu, zaoferować przeniesienia do innej pracy, skorzystać z prawa pierwszeństwa do pozostania w pracy. Ponadto, za zgodą stron, możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę z nieletnim, kobietą w ciąży i pracownikiem przebywającym na urlopie lub na zwolnieniu chorobowym. Dlatego pracodawcy często „maskują” inne metody zwolnienia za zgodą stron.

Rozwiązanie umowy z pracownikiem – Jak to wygląda od strony pracodawcy ?

Na przykład, nie lubisz tego lub tego pracownika, ale nie ma powodu, aby go zwolnić „pod artykułem”. Opowiedz mu o swoim zamiarze rozwiązania umowy o pracę za zgodą stron, zaproponuj dobre rekomendacje, bezpłatny harmonogram znalezienia nowej pracy lub niewielkie odszkodowanie pieniężne – a problem można rozwiązać. Jeśli Twoja firma planuje zmniejszyć liczbę pracowników, co nie powinno być znane partnerom i konkurentom, zgódź się z kandydatami na zwolnienie w celu rozwiązania umowy za zgodą stron. Najważniejsze jest osiągnięcie włączenia do umowy warunków, które są korzystne zarówno dla Ciebie, jak i dla pracownika. Można to zrobić tylko w drodze negocjacji.

Czasami pracownik sam z radością inicjuje rozwiązanie umowy o pracę za zgodą stron. Szczególnie „korzystne” dla pracownika jest rozwiązanie stosunku pracy w ten sposób, jeśli popełnił wykroczenie, za które został zwolniony: był nieobecny bez powodu w ciągu całego dnia pracy, wydawał się nietrzeźwy, popełnił kradzież w miejscu pracy. Więc nie myśl, że jeśli ktoś został zwolniony za zgodą stron, jego były pracodawca musi coś ukryć lub dążyć do złych celów.

Ostatecznie strony mogą podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę w drodze porozumienia i bez żadnego uzasadnienia. Tak więc dane sformułowanie wcale nie jest gorsze niż zapis „jest odrzucany na własną rękę”. Niektórzy pracodawcy uważają nawet, że zwolnienie pracownika z poprzedniej pracy za zgodą stron wskazuje na jego lojalność, zachowanie poza konfliktem i gotowość do kompromisu, co jest bardzo cenne w trudnych warunkach

Warunki rozwiązania umowy za porozumieniem stron

Konieczne jest zwrócenie uwagi na dwa warunki rozwiązania umowy o pracę: datę rozwiązania umowy o pracę i płatności, które pracodawca zobowiązuje się podjąć po zwolnieniu. Warunki te nie są regulowane przez prawo, więc strony muszą same się na to zgodzić. Jak pokazuje praktyka, warunki wypłaty pracownikowi pewnej kwoty środków po zwolnieniu są kluczowe przy podejmowaniu decyzji: Pracownik ma prawo zgodzić się na rozwiązanie umowy o pracę lub odmówić. W takim przypadku pracownik i pracodawca muszą zdecydować o wykonalności takich płatności i sami zdecydować, czy zaakceptować lub odrzucić warunki oferowane przez drugą stronę.

Poprzednia publikacja
Wybielanie zębów olejem kokosowym
Nastepna publikacja
Historia krasnali ogrodowych
Dorotka

Blogerka i pasjonatka designu i nowych technologii.