15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://blogdoroty.pl 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Spowiedź święta: Warunki dobrej spowiedzi , regułka i formułka spowiedzi

Jak się wyspowiadać? Co powiedzieć w spowiedzi? Czy istnieją jakieś zasady postępowania dotyczące tego sakramentu? Dowiesz się o tym wszystkim, czytając nasz artykuł.

Warunki dobrej spowiedzi

Czym jest spowiedź

Sakrament Kościoła chrześcijańskiego, zwany sakramentem pokuty. Spowiedź jest szczerą pokutą za grzechy popełnione przed kapłanem, aby otrzymać przebaczenie od Boga. Spowiedź obejmuje opowieść skruszonego o jego grzechach, uznanie grzeszności jego myśli, słów, uczuć i czynów oraz odpuszczenie grzechów przy pomocy pobłażliwych słów kapłana w imieniu Jezusa Chrystusa. Nasze zrozumienie tego, co jest potrzebne do spowiedzi, rośnie wraz ze wzrostem duchowym. Idąc do spowiedzi, trzeba zobaczyć grzechy, iść „tak, jak jest” i próbować mówić o sobie, za co wstydzi się ludzi i siebie. Spowiedź jest postrzegana jako akt duchowego oczyszczenia, kąpieli duszy. Sakrament spowiedzi jest czczony jako uzdrawiający i oczyszczający „drugi chrzest”.

  • Spowiedź jest sakramentem, w którym wierzący wyznaje grzechy Bogu w obecności kapłana i przez niego otrzymuje odpuszczenie grzechów od samego Pana Jezusa Chrystusa.
  • Spowiedź nie jest gwałtownym „wybieraniem” grzechów z sumienia, ani przesłuchaniem, a tym bardziej nie jest wyrokiem „przekonującym” dla grzesznika. Spowiedź nie jest rozmową o własnych niedociągnięciach, wątpliwościach, a nie samoświadomością spowiednika, a przede wszystkim „pobożnym zwyczajem”.
  • Spowiedź jest żarliwym żalem serca, pragnieniem oczyszczenia, umieraniem za grzech i ożywieniem świętości. Spowiedź jest wielkim Sakramentem pojednania między Bogiem a człowiekiem, przejawem Bożej miłości do człowieka.

Co nam daje spowiedź

Szczera spowiedź przynosi chrześcijaninowi nie tylko przebaczenie grzechów, ale także pełnię zdrowia duchowego: przywraca spokój sumienia i spokój duszy, osłabia błędne skłonności i namiętności oraz powstrzymuje się od nowych grzechów.

Spowiedź

Spowiedź

Czy pokuta i spowiedź to to samo?

– Pokuta jest szczerym pragnieniem zmiany życia zgodnie z przykazaniami Boga, jest najbardziej rygorystycznym i wybrednym samokrytyką i poczuciem własnej wartości wszystkich ich błędów, wad, namiętności – nie tylko oczywistych, ale także tajemnych. Pokuta jest głębokim żalem serca o grzeszności i zwróceniu się do Boga w poszukiwaniu czystości.

spowiedź powszechna

spowiedź powszechna

Kiedy odbywa się spowiedź ?

Spowiedź odbywa się przed liturgią, a pod koniec liturgii spowiednicy przyjmują komunię.

Czym jest grzech, jak go zniszczyć?

– Grzech jest świadomym i dobrowolnym pogwałceniem przykazań Bożych. Ma właściwość wzrostu od małego do wielkiego. Grzech prowadzi do degeneracji, zmniejszenia ziemskiego życia i może pozbawić życia wiecznego. Podstawowym źródłem grzechu jest upadły świat, człowiek jest nośnikiem grzechu.

Walka z grzechem rozpoczyna się od samoświadomości grzesznika i pragnienia korekty. Trzeba z całego serca spowiadać się ze wszystkiego, co uznaje się za grzeszne, w którym potępia sumienie i rozpoczyna pokutę za dobre uczynki, aby budować swoje życie zgodnie z przykazaniami Boga, w posłuszeństwie Bogu, Kościołowi i duchowemu mentorowi.

Jaki jest najgorszy grzech?

– Najbardziej zgubnym i ciężkim grzechem jest niewiara. Jeśli ktoś grzeszy z powodu swojej niedoskonałości i żałuje, wówczas Pan mu przebaczy wcześniej niż wtedy, gdy grzeszy niewiarą, ponieważ w tym przypadku osoba buntuje się przeciwko Samemu Bogu.

Czy spowiedź może być nieważna?

– Spowiedź jest nieważna, a nawet obraża Pana, jeśli przystępują do tego Sakramentu bez żadnego przygotowania, bez próby sumienia, ze wstydu lub z innego powodu ukrywają swoje grzechy, spowiadają się bez skruchy, formalnie, chłodno, mechanicznie, bez zdecydowanego zamiaru dalszej poprawy. Niektórym udaje się mieć kilku spowiedników – w taki sposób, że mówią jedno grzechy jednemu, a inni innym. W takim przypadku oczywiście wszystkie takie Wyznania nie są akceptowane przez Pana.

Jak przygotować się do pierwszej spowiedzi?

– Przygotowanie do spowiedzi oznacza patrzenie na swoje życie i duszę skruszonym spojrzeniem, analizowanie waszych czynów i myśli z punktu widzenia przykazań Boga, modlitwa do Pana o odpuszczenie grzechów i udzielenie prawdziwej pokuty.

Samo potępienie jest pierwszą i najważniejszą rzeczą, z którą przychodzi się spowiadać. Jeśli to konieczne, zapisz grzechy (wszystkie swoje złe myśli, uczucia i czyny) dla pamięci, aby nie przegapić czegoś podczas sprawowania Sakramentu. Spowiedź powinna być twoimi własnymi, a nie „kopiowanymi” grzechami z książki i czytanymi kapłanowi.

Formuła spowiedzi

Formuła spowiedzi

Formuła , regułka spowiedzi

Krok 1:

Wejdź do konfesjonału w którym siedzi kapłan i przy witaj się:
-Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus .
Ksiądz odpowie: Na wieki wieków. Amen.

Krok 2:

Przeżegnaj się i wypowiedz słowa: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen .

Kapłan uczyni znak krzyża i zachęci do ufności w miłosierdzie Boże, na przykład, może to uczynić słowami: Bóg niech będzie w twoim sercu , abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.

Krok 3:

Rozpocznij wyznanie grzechów poprzez słowa:
Ostatni raz spowiadałem (am) (.tu powiedz jak dawno temu byłeś ostatni raz u spowiedzi.) temu, i od tego czasu popełniłem następujące grzechy:
[Tutaj zacznij wymieniać grzechy]

Krok 4:

Po wyznaniu wszystkich grzechów wypowiedz słowa:
Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i proszę Boga Ojca o przebaczenie.

Krok 5:

Następnie słuchaj uważnie pouczeń kapłana i zapamiętaj zadaną pokutę. Przed przyjęciem rozgrzeszenia okaż jeszcze raz skruchę słowami – Boże bądź miłości w mnie grzesznemu.

Krok 5:

Udzielając rozgrzeszenia kapłan wypowiada słowa –
Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą, przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Duch Świętego na odpuszczenie grzechów ,niech ci udzieli przebaczenia i pokoju ,przez posługę Kościoła i ja odpuszczam Tobie grzechy, w imię Ojca, Syna i ducha Świetego . Puka w konfesjonał
Odpowiedz: Amen

Krok 6:

Po udzielaniu rozgrzeszenia, kapłan może zwrócić się do ciebie słowami – Wysławiajmy Pana bo jest dobry.
Odpowiedź: Bo jego miłosierdzie trwa na wieki
Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

Możesz opuścić konfesjonał.

Regułka spowiedzi

Regułka spowiedzi

Czym jest pokuta?

– Pokuta jest rodzajem medycyny duchowej, której celem jest wykorzenienie występków. Może to być ukłon, czytanie kanonów lub akatystów, post, pielgrzymka do świętego miejsca – w zależności od siły i możliwości penitenta. Pokuta powinna być wykonywana ściśle i tylko kapłan, który ją nałożył, może ją anulować.

Czy trzeba spowiadać się rano przed Komunią, jeśli spowiadali się dzień wcześniej?

– Jeśli ponownie zgrzeszyłeś lub pamiętasz zapomniany grzech, musisz ponownie wyznać przed przystąpieniem do Komunii.

Czy konieczne jest przyjęcie komunii po spowiedzi? Czy mogę wyznać i odejść?

– Komunia po spowiedzi jest opcjonalna. Czasami możesz przychodzić do świątyni tylko po spowiedź. Ci, którzy chcą przyjąć komunię, muszą się wyspowiadać.

Czy nie można wyznawać wszystkich grzechów?

– Ten, kto ukrywa swoje grzechy, nie chce się z nimi rozstać. Grzech wyznany zostaje niejako na zewnątrz duszy, pozostawia ją – tak jak odprysk usunięty z ciała staje się poza ciałem i przestaje go krzywdzić.

Jeśli ktoś ukrywa swoje grzechy w spowiedzi z powodu fałszywego wstydu, dumy lub z powodu braku wiary lub po prostu z powodu niezrozumienia znaczenia pokuty, to pozostawia spowiedź nie tylko oczyszczoną z grzechów, ale jeszcze bardziej obciążoną nimi i jest potępiony .

Nie wyznany kapłanowi grzech nie jest wybaczony. Jeśli przynajmniej jeden grzech zostanie celowo ukryty, celowo nie wyrażony, jego surowość wzrośnie, a cała spowiedź będzie nieważna. Ale ziemskie życie jest krótkotrwałe: dzisiaj człowiek żyje, a jutro może wejść do wieczności i nie będzie możliwości pokuty.

Jeśli sumienie człowieka nie zostanie utracone, nie da mu spokoju, dopóki wszystkie grzechy nie zostaną wypowiedziane w spowiedzi. Nie należy po prostu mówić niepotrzebnych szczegółów na temat grzechów, które nie wyjaśniają istoty sprawy, ale malować je malowniczo.

Spowiedź

Spowiedź

Spowiedź musi być pokutą a nie usprawiedliwieniem

Podczas spowiedzi musisz pokutować, wymieniając swoje grzechy. Czasami, kiedy przychodzą do spowiedzi, zaczynamy mówić coś takiego: „Wróciłem do domu wczoraj, spotkał mnie mój mąż, który jak zwykle był pijany, powiedziałem mu aby nie pił, a on zaczął na mnie krzyczeć, złościłem się i uderzyłem go w twarz. Oczywiście zrobiłem coś złego. Ale co mogłem zrobić? ”. To nie jest spowiedź. Spowiedź musi być pokutą, a nie opowieścią o twoim życiu, a nawet próbą usprawiedliwienia grzechów.

Poprzednia publikacja
Jak odmawiać różaniec krok po kroku
Nastepna publikacja
Pasjans zasady
Dorotka

Blogerka i pasjonatka designu i nowych technologii.