15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://blogdoroty.pl 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Aktywizm – co to jest

Aktywizm jako zjawisko pojawił się na długo przed nadaniem mu nazwy lub koncepcji. Strajki i wspinanie się na barykady, protesty i rewolucje, marsze i przemówienia publiczne można dziś nazwać aktywizmem.

Skąd się wziął aktywizm?

W słownikach terminów „aktywizm” i „aktywista” można doszukiwać się w latach 1915-1920, kiedy używano ich w kontekście politycznym (choć korzenie tkwią także w teorii filozoficznej jako zdolności do działania). W szczególności aktywiści dzwonili do tych, którzy opowiadali się za porzuceniem neutralności Szwecji w czasie I wojny światowej. Dalsza historia widziała wiele wariantów przejawów tego, co obecnie nazywamy aktywizmem.

Chyba najbardziej rozpowszechnione były związki pracownicze przeciwko decyzjom kapitalistów lub protesty ludności przeciwko działaniom władz (od działań jednorazowych po tworzenie globalnych ruchów społecznych). Wraz z pojawieniem się dokumentów ustalających prawa obywatelskie (na przykład Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych Narodów Zjednoczonych) pojawiło się więcej argumentów, powodów, sytuacji i słownictwa, które chroniły Twoje życie.

Aby zrozumieć, co dziś oznacza słowo „aktywizm”, przeanalizujmy jeszcze trzy pojęcia – działanie, aktywność i sprawczość. W filozofii i naukach społecznych jest im poświęconych wiele tematów, ale skupimy się na wartościach, które są istotne w kontekście aktywizmu.

 • Działanie można rozumieć jako wykonanie przez osobę lub grupę działań, w tym publicznych, z określonymi celami lub intencjami. Przykładem jest podpisanie petycji lub wyjazd na wiec.
 • Aktywność można postrzegać jako sekwencję i wynik działań indywidualnych lub zbiorowych, które mogą przybierać różne formy. Na przykład weź udział w protestach lub skorzystaj z usług, aby poprawić środowisko miejskie.
 • Wreszcie, sprawczość jako bardziej konceptualna koncepcja zakłada zdolność nie tylko do działania, ale raczej do świadomego, refleksyjnego, celowego zachowania. Przykładem może być tutaj świadoma manifestacja pozycji obywatelskiej.

Te trzy koncepcje pomagają zrozumieć istotę aktywizmu. Zakłada działania indywidualne lub zbiorowe, które mogą przybierać różne formy, być reprodukowane lub spontanicznie, ale zawsze będą skupione na przejawianiu obywatelskiej pozycji w konkretnej sytuacji. Jednocześnie aktywizm zawsze wpisuje się w otoczenie społeczne, jest więc reakcją lub odpowiedzią na panujące normy czy zasady.

Co to jest aktywizm?

Można wyróżnić główne składniki aktywizmu.

 • Wymagana jest jakaś sytuacja panująca w społeczeństwie, związana z określonym obszarem problemów.
 • Musi istnieć wspólne zrozumienie, jak ta sytuacja „powinna” zostać rozwiązana dla dobra.
 • Występuje reakcja na rozbieżność między obecną a pożądaną sytuacją, wskazany jest zakres kroków, propozycji lub planów zmiany tej sytuacji.
 • Wreszcie są aktorzy (indywidualni lub zbiorowi), którzy są motorem zmian.

Zmiany mają z reguły charakter polityczny lub społeczny, choć w mediach można znaleźć wiele różnych „aktywizmów” – politycznych, obywatelskich, ekonomicznych, internetowych, artystycznych, środowiskowych. Jednak istota aktywizmu nie polega na wdrażaniu, ale na umiejętności działania w określonym celu.

W wąskim sensie aktywizm domyślnie będzie miał charakter obywatelski, to znaczy oznacza reprezentację w dialogu z władzami (lub rzadziej przemysłem) w imieniu społeczeństwa, społeczeństwa lub grupy społecznej. Aktywizm oznacza postawę do działania, możliwość działania, wyrażania opinii. Jednocześnie działaczy można nazwać zarówno tymi, którzy zajmują się tym zawodowo, jak i tymi, którzy czasowo lub sytuacyjnie łączą się z indywidualnymi wydarzeniami lub działaniami.

Aktywizm należy odróżnić od zaangażowania obywateli. Aktywizm jest bezpośrednio związany ze sposobem, w jaki ludzie interweniują, wspierając problem lub przeciw konkretnym politykom. Z kolei zaangażowanie obywateli zakłada odgórną inicjatywę, kiedy urzędnicy stwarzają mieszkańcom możliwość udziału w publicznych dyskusjach na temat decyzji. Ponadto badacze uważają, że im bardziej zaangażowani i aktywniejsi są obywatele, tym bardziej „zaawansowany” i „profesjonalny” staje się aktywizm.

Aktywizm obywatelski

Definiowanie aktywizmu jest częścią nauk społecznych. Badając ruchy społeczne, działania zbiorowe lub zaangażowanie obywateli, badacze biorą pod uwagę wszystkie rodzaje i metody aktywizmu.

Na przykład Międzynarodowy Instytut Nauk Społecznych definiuje aktywność obywatelską jako „są to normy społeczne, organizacje i praktyki, które zwiększają zaangażowanie obywateli w politykę i decyzje publiczne. Obejmuje to dostęp do stowarzyszeń obywatelskich, udział w mediach i sposoby angażowania się w działania obywatelskie, takie jak pokojowe demonstracje lub petycje ”. Badacze sugerują różne klasyfikacje i typy aktywizmu.

Na przykład są:

 • działalność indywidualistyczna;
 • kontakty z urzędnikami państwowymi;
 • działanie zbiorowe.

W zależności od stopnia organizacji wyróżnia się:

 • zinstytucjonalizowany aktywizm;
 • spontaniczny aktywizm.
Poprzednia publikacja
Modlitwa do św Peregryna o uzdrowienie
Nastepna publikacja
Jak ugotować szparagi ? Gotowanie szparagów
Dorotka

Blogerka i pasjonatka designu i nowych technologii.