15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://blogdoroty.pl 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt
Konstytucja 3 maja

Konstytucja 3 maja

0 Komentarze

W dniu 3 maja, Polska świętuje coś wyjątkowego. Święto Konstytucji 3 maja. Co jest wyjątkowego w tym święcie? – zapyta czytelnik. Przecież Dzień Konstytucji jest prawie w każdym kraju. Jest to prawda, ale z reguły Dzień Konstytucji w innych krajach przypada na dzień przyjęcia aktualnego prawa podstawowego, a Polacy przypominają konstytucję przyjętą w odległym 1791 roku. Co jest tak drogiego Polakom?

Konstytucja 3 maja została przyjęta w Polsce w 1791 roku.

Konstytucja przyjęta w Polsce 3 maja 1791 r. Jest pierwszym takim dokumentem w Europie i drugim na świecie. Amerykanie wyprzedzili Polaków o 4 lata, Francuzi spóźnili się o 4 miesiące. Co ciekawe, przygotowanie tego dokumentu zajęło około 32 miesięcy, ale działało nie dłużej niż 19 miesięcy.

Konstytucja 3 maja

Konstytucja 3 maja

Spróbujemy dzisiaj nie wchodzić w subtelności prawne, teorię państwa i prawa, ale spróbować spojrzeć na konstytucję, że tak powiem, w całości. Spójrz na to ogólnie.
Pierwszy niezwykły fakt o Konstytucji 3 maja: to pierwsza konstytucja w Europie i druga, po konstytucji USA na świecie .Ale najważniejsze to nawet nie to. Dokument, przyjęty w 1791 r., Istotnie zreformował Polskę, przenosząc ją na jakościowo nowy etap rozwoju. W rzeczywistości Konstytucja 3 maja to koniec feudalnej Polski i początek nowoczesnej Polski. Co to znaczy?
Pod koniec XVIII wieku w Polsce rozwinęła się sytuacja, kiedy kraj kierowali magnaci, wielcy właściciele ziemscy, a król miał coraz mniejszy wpływ na to, co działo się w pierwszej Rzeczypospolitej. Stanowisko polskich magnatów z końca XVIII wieku można porównać ze stanowiskiem obecnych oligarchów. Jedyną różnicą jest to, że otrzymali prawo własności gruntów i prawo głosu w Seimasie w drodze dziedziczenia. Ale … fakt, że ojcowie i dziadkowie byli godni wpływania na sprawy państwa, wcale nie oznaczał, że ich dzieci także na to zasłużyły (pamiętajcie o przyrodzie i jej wpływie na dzieci geniuszy?) postawić wszystko na swoim miejscu), wtedy niemożliwe było zrobienie tego z odziedziczonymi prawami. W rezultacie coraz więcej tych „talentów” wpłynęło na losy Polski, co, jak rozumiemy, nie miało najszczęśliwszych konsekwencji dla kraju.
Z drugiej strony, w całej Europie, w tym w Polsce, miasta rozwijały się skokowo. Utworzyli nową warstwę społeczną – burżuazję lub zwykłych ludzi. Najbardziej utalentowani i przedsiębiorczy z nich zbili fortunę i często byli nawet bogatsi niż niektórzy magnaci. Ich sukces społeczny był przede wszystkim wynikiem nowego myślenia, które było niezwykle ważne dla Polski, a oni sami również potrzebowali zdolności wpływania na podejmowanie decyzji w kraju. Polska potrzebowała napływu świeżej krwi do systemu administracji państwowej.
Tak więc od końca XVIII wieku w Polsce rozwijała się sytuacja, gdy magnaci chcieli zachować istniejący stan rzeczy, tj. feudalna Polska. Problem polegał jednak na tym, że taka sytuacja nie była korzystna dla nikogo innego: pospólstwo starało się uzyskać lepsze warunki dla nowego, miejskiego stylu życia, najliczniejszej warstwy społeczeństwa polskiego – chłopi byli zainteresowani większą wolnością osobistą (co później Konstytucja 3 maja król potrzebował konstytucji, aby ograniczyć wpływy magnatów, a cały kraj potrzebował radykalnych reform, w duchu czasów, aby dotrzymać kroku swoim sąsiadom.
Moim zdaniem najważniejszą rzeczą w Konstytucji 3 Maja jest przeniesienie części władzy z dziedzicznej szlachty do miast i mieszczan, którzy stali się nowymi liderami ekonomicznymi tamtych czasów. I oczywiście wyzwolenie chłopów.

Co jeszcze warto wiedzieć o Konstytucji 3 Maja?

W dniu 3 maja, Polska świętuje Dzień Konstytucji. Święto to pojawiło się w kalendarzu Polski po przywróceniu niepodległości w 1918 r., Kiedy 3 maja ogłoszono świętem państwowym decyzją Sejmu z 29 kwietnia 1919 r. Od 1946 r. Władze zakazały obchodów tej daty i dopiero w dniu 6 kwietnia 1990 r. sejm ponownie przywrócił święto, które nadal jest.

Jak przyjęto pierwszą konstytucję?

Procedura przyjęcia Konstytucji 3 maja była kontrowersyjna. Krytycy obwiniali, że główne prawo kraju było w rzeczywistości spiskiem i wraz z jego przyjęciem naruszyło zasady zgromadzenia parlamentarnego, a same przepisy naruszyły swobody obywatelskie – podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. Wbrew powszechnemu przekonaniu przyjęcie Konstytucji 3 maja nie było wynikiem konsensusu narodowego.

Co pasowało do Konstytucji 3 maja?

Po pierwsze, krytycy podkreślili, że dokument został przyjęty bez odpowiedniej dyskusji na temat jego postanowień.

Po drugie argumentowano, że dyskusja w Sejmie odbyła się pod nadmierną presją burżuazji, która poparła ideę przyjęcia ustawy (grupa ta nazywała się „Obozem Trzeciego Maja” (obóz trzeciomajowy). W dniu wyborów grupa otoczyła Zamek Królewski i wypełniła publiczność, Ponadto armia zapewniała wsparcie dla obozu „trzeciego maja”, a jednostki paramilitarne pełniły służbę w pobliżu miejsca debaty.

I wreszcie sama adopcja odbyła się w ramach uproszczonej procedury, gdy większość przedstawicieli obozu reakcyjnego była nieobecna na spotkaniu.

Tak czy inaczej Pierwsza Konstytucja Rzeczypospolitej została przyjęta większością głosów 3 maja 1791 roku. Sejm przyjął także uchwałę, która uniemożliwia próby uchylenia lub zmiany Konstytucji.

Co zmieniła konstytucja 3 maja w istniejącym systemie?

Główny dokument kraju określił państwo polskie jako monarchię konstytucyjną, w dużej mierze naśladując strukturę Anglii XVIII wieku. Rząd został również podzielony na trzy gałęzie: legislacyjny, wykonawczy i sądowy. Głową państwa byli ludzie, którzy mieli prawo wybrać osobę, która rządzi państwem w jego imieniu. Nowe przepisy czekały na samą pracę sejmu. W ten sposób parlament został podzielony na izbę wyższą (Sejm), a niższą (Senat), króla wyznaczył przewodniczący senatu, miał jeden głos, który był wykorzystywany w kontrowersyjnych sytuacjach, a także mógł być inicjatorem ustaw. W tym przypadku Senat mógłby zakazać przyjęcia jakiegokolwiek prawa, nakładając na niego weto.

Zmieniły się także prawa posłów seymika. Gdyby wcześniejsi bezdomni mogli głosować za przyjęciem ustaw, teraz to prawo zostało zniesione. Tylko ci, którzy byli właścicielami ziemi i płacili podatek, wynajmowali ją lub byli bliskimi krewnymi właściciela gruntu, mogli wziąć udział w ankietach regionalnych spotkań. Ci, którzy byli właścicielami ziemi i służyli w wojsku, również mieli prawo głosowania.

Pierwszy akapit Konstytucji z 1791 r. Przewidywał, że katolicyzm jest dominującą religią w państwie, a nawrócenie na inną wiarę i kult innych bogów powinno być karane za odstępstwo. Jednocześnie państwo uznało obecność na terytorium kraju innych narodowości z innymi religiami. Te grupy ludzi przeszły pod protektoratem państwa i były chronione przed prześladowaniami.

Ze względu na krótki okres ważności Konstytucja 3 maja nie miała większego znaczenia historycznego, ale stała się dla narodu polskiego narodowym symbolem niepodległości, postępu, pragnienia rozkwitu i demokracji.

Poprzednia publikacja
Jak zrobić screen na laptopie ?
kolędy polskie
Nastepna publikacja
Kolędy w Polsce
Dorotka

Blogerka i pasjonatka designu i nowych technologii.

0 Komentarze

    Dodaj komentarz